Τεχνική υποστήριξη

Σε οτι αφορά τις δοσολογίες των ζωοτροφών ή κάποια αλλαγή στην παρασκευή των ζωοτροφών συμβουλευόμαστε τον ζωοτέχνη της επιχείρησης.Έχει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο και δείχνει σεβασμό στις ανάγκες του κάθε πελάτη.